Articles tagged "Ciclismo"

Periquismo. Crónica de una pasión - Marcos Pereda

reseña de unha época do ciclismo profesional e tamén de españa a través da figura de Perico.

My Year in Sport (2018)

pequena animación visual que fai cada ano Strava cos MEUS datos