Articles tagged "Ciclismo"

Periquismo. Crónica de una pasión - Marcos Pereda

reseña de unha época do ciclismo profesional e tamén de españa a través da figura de Perico.

By XoseMJanuary 30, 2019Libros

My Year in Sport (2018)

pequena animación visual que fai cada ano Strava cos MEUS datos

By XoseMJanuary 10, 2019rexistro de corredora