ahangarha ahangarha@fediverse.blog

Open on fediverse.blog
ArticlesSubscribersSubscriptions

Latest articles

وقتی دشمن، محرم رازهای رمز‌نگاری‌شده می‌شود!

شرکت سوییسی تولیدکننده محصولات رمزنگاری مکالمات سری دولت‌ها، دروازه شنود توسط CIA به دولت‌ها می‌فروخته است!

روی کدام نمونه ماستودون ثبت‌نام کنم؟

اگر بین ده‌ها و صد‌ها پایگاه یا نمونهٔ ماستودون گیر افتاده‌اید، شاید این مطلب کمک‌تان کند تا یک نمونه خوب را انتخاب کنید

قطع اینترنت و مخازن نرم‌افزار داخلی

آیا راه‌اندازی مخازن نرم‌افزاری در داخل در زمان قطع اینترنت تصمیم درستی است؟

نقدی بر سند راهبردی نرم‌افزار آزاد ایران

هدف این متن، نه بررسی خط به خط و موردی متن سند راهبردی، بلکه بررسی رویکرد این سند است که در جای جای سند تجلی یافته است. در این مطلب تلاش می‌کنم این موضوع را به قدر توان خود، باز کنم به این امید که بتواند در رفع مشکل کمک کند.

ما و نسبت‌مان با سند راهبردی

تا کی باید در مقابل تصویب سند راهبردی نرم‌افزار آزاد بگوییم نه؟ نقش ما در تصویب این سند چه باید باشد؟

نرم‌افزار آزاد یا متن‌باز؟

سر اینکه یک نرم‌افزار آزاد است یا متن‌باز، همیشه دعوا بوده. این دعوا سر چیست؟‌ چه نرم‌افزاری آزاد است؟ چه نرم‌افزار متن باز است؟